Portál pro cílené vzdělávání výrobních firemPomůžeme vám

  • pochopit základní principy Průmyslu 4.0

  • formulovat a zavádět do praxe nové obchodní modely

  • udělat si představu, jak bude vypadat situace na trhu za 5 let

  • „zažít“ horizontálně i vertikálně propojený podník

  • rozhodnout se, zda a jak nastoupíte cestu digitální transformace
  • optimalizovat procesy před digitální transformací

  • naučit se základy RPA a BI

  • porozumět základním principům podnikových informačních systémů a strojové komunikace

  • poučit se o nových marketingových strategiích výrobního podniku