Nové technologie

Nové technologie jsou příslibem netušených obchodních příležitostí

08.06.2020
Nové technologie

Hovoříme-li v současné době o nových technologiích, nevyhneme se termínu Průmysl 4.0. Tento – dnes možná trochu nadužívaný – termín označuje koncept, u jehož zrodu byla potřeba ještě více zkrátit čas, který je potřeba k uvedení nového a kvalitního produktu na trh, a současně umožnit větší diferenciaci produkce podle potřeb  zákazníků.

celý článek
 

Digitalizace průmyslového podniku je dnes potřebnější než kdykoli...

08.06.2020
Digitalizace

Dění okolo koronavirové pandemie urychlilo pronikání moderních informačních a komunikačních technologií do oblastí, kde se tak doposud dělo spíše pozvolna a liknavě.

celý článek